วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566

08 ก.ค. 2023
นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ นำโดย นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ โรงพยาบาลหนองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดั