วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566

นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ นำโดย นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ โรงพยาบาลหนองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566 ณ ห้องเปี่ยมสุข โรงพยาบาลหนองไผ่ โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ให้เกียรติในการเปิดงานในการจัดกิจกรรมประกวด ในวันแรกจำนวน 5 สาขา ดังนี้

1.สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.สาขาการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ

3.สาขาส่งเสริมสุขภาพ

4.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023