วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566

นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ นำโดย นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ โรงพยาบาลหนองไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับอำเภอหนองไผ่ ปี 2566 ณ ห้องเปี่ยมสุข โรงพยาบาลหนองไผ่ โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ให้เกียรติในการเปิดงานในการจัดกิจกรรมประกวด ในวันแรกจำนวน 5 สาขา ดังนี้

1.สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.สาขาการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ

3.สาขาส่งเสริมสุขภาพ

4.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน