วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ค้นหา: วิถีชาวมอญ

มหกรรม “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” เพื่อสืบทอด ภาษาและอักษรมอญ อาหาร วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการแต่งกาย ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวมอญ

22 พ.ย. 2022
​​นครปฐม - จัดงานมหกรรม “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ที่บริเวณลานวัฒนธรรม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง เพื่อสืบทอด ภาษาและอักษรมอญ อาหาร วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการแต่งกาย ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวมอญ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร