วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: ตรัง

สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตรัง และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต เปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำคู่มือในการป้องกันการทุจริต ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

20 พ.ย. 2022
สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตรัง และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต เปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำคู่มือในการป้องกันการทุจริตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านค่าอาหารกลางวันนักเรียน  มีหลายสถานศึกษายังขาดความเข้าใจ แต่ยังไม่ถึงขั้นพบการทุจริต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตรังและกลุ่มงานป้องกันการทุจริต เปิดเวทีรับฟังปัญหา