วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตรัง และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต เปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำคู่มือในการป้องกันการทุจริต ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตรัง และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต เปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำคู่มือในการป้องกันการทุจริตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านค่าอาหารกลางวันนักเรียน  มีหลายสถานศึกษายังขาดความเข้าใจ แต่ยังไม่ถึงขั้นพบการทุจริต

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตรังและกลุ่มงานป้องกันการทุจริต เปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำคู่มือในการป้องกันการทุจริตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านค่าอาหารกลางวันนักเรียน  เนื่องจากที่ผ่านมา ปปช. ประจำจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมีหลายสถานศึกษายังขาดความเข้าใจ ในการใช้งบอาหารกลางวัน แต่ยังไม่ถึงขั้นพบการทุจริต

ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   นายราม  วสุธนภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตรัง และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต   เปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำคู่มือในการป้องกันการทุจริตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติราชการ โดยมีนางพัทธนันท์  นิลพัฒน์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  นิติกร ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบเรื่องการเงิน พัสดุหรือโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ผู้ประสานงานระดับอำเภอ และผู้ประสานงานเครือข่าย จำนวน 25 คน

นายราม  วสุธนภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า  การเฝ้าระวังโครงการอาหารกลางวันของเยาวชนในสานศึกษา  ถือเป็นนโยบายสำคัญของ  ปปช. ในส่วนของ ปปช.จังหวัด ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารอาหารกลางวันในแต่ละพื้นที่ จากการลงพื้นที่พบว่าในบางพื้นที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายบ้าง ยังไม่ถึงขั้นการทุจริต แต่จะเป็นเรื่องของเมนูอาหารไม่ตรงตามที่กำหนด จึงได้มีการให้ข้อเสนอแนะกับทางสถานศึกษา ส่วนการเปิดเวทีในวันนี้ ทาง ปปช.จังหวัดตรัง ยังคงให้ความสำคัญในโซนพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ซึ่งได้มีการเชิญครู อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวัน มาพูดคุย ทำความเข้าใจ หากมีข้อข้องใจในการปฏิบัติสามารถสอบถามได้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามกฎหมาย  ทั้งนี้ทางกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง ได้มีการออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่ในเชิงพื้นที่ของสถานศึกษาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือระเบียบต่างๆอาจจะล่าช้าไม่ทั่วถึง และขอให้สถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบให้ถูกต้อง หากมีปัญหาสามารถปรึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯหรือที่ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดตรัง ในการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ

ทางด้าน นางพัทธนันท์  นิลพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  กล่าวว่า จากการที่ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนที่เกิดข้อผิดพลาดนั้น ทางนิติกร และผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 5 อำเภอ ที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  มาพิจารณาข้อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ในระเบียบตามหลักกฎหมาย  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน  และจากการที่ ปปช.ลงไปตรวจสอบสถานศึกษานั้นพบว่าการสื่อสารและตัวระเบียบการจัดการไม่ตรงกัน จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติของ สพฐ.กับระเบียบของกระทรวงการคลัง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำคู่มือ เพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ  จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน หากยึดถือไปในทิศทางเดียวกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต้นคริสต์มาส Upcycle ออกแบบ จากวัสดุเหลือใช้ สวยงามสะดุดตา
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมจัดงานมะขามหวาน ประจำปี 2566
ผนึกกำลังเข้าตรวจสอบ โฮมสเตย์ รุกป่า ลำน้ำ สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน
“รองโจ๊ก” นำทีมขยายผล ปิด 2 คดี ค้าประเวณีผ่านทวิตเตอร์ และแก๊งจีนไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง
สงขลา ระทึกเกิดเสียงตูมสนั่นทำรถไฟตกรางเสียหายหนัก