วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และประธานพิธีถอนกล้าดำนา กิจกรรมงานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และประธานพิธีถอนกล้าดำนา กิจกรรมงานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมแถลงข่าวรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566  

เวลา 10:30 น นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้เข้าร่วมงาน ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายความเคารพ น้ำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

หลังจากนั้น นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก นำกล่าวรายงาน และแถลงข่าวการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2566 ซึ่งวันงดดื่มสุราแห่งชาติจะตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี และลงนามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆสิตสันต์บุญคูณลานตำนานพระแม่โพสพปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

ต่อมาได้มีการทำพิธีเลี้ยงผีตาแหก ปลาบ่าว ปลาสาว ฝ่ายสงฆ์ประกอบด้วย พระภาวนาวชิรปราการ หรือพระอาจารย์ปารมี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พระครูพัชรธนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว พระครูสารวชิราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก พระครูถาวรพัชรกฤษณ์ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่

หลังจากเสร็จพิธี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปลี่ยนชุด ลงดำนา เพื่อสืบสานวิถีชุมชน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรชาวตำบลห้วยไร่ โดยการจัดพิธีถอนกล้าดำนาเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญและสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ที่มีกระบวนการในการทำนาตั้งแต่การไถนา การคราดนา การตกกล้า หว่านข้าว ถอนกล้า ปักดำนา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวข้าว

การถอนกล้า-ดำนา เป็นหนึ่งในส่วนของประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้นทุกปีและเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะนำรวงข้าวเปลือก ที่เก็บเกี่ยวได้มามัดสาน ที่ใช้ในการสร้างเจดีย์ข้าวทรงระฆังคว่ำฐานแปดเหลี่ยม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ซึ่งทำมาจากรวงข้าว ก็เพื่อสืบสานในการจัดประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา สืบสานบุญคูณลาน ตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบโครงการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ