วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023

นายสมพงษ์ มหาวังษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา และ มีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง พร้อมทั้ง ผู้นำท้องถิ่น และ ท้องที่ ในเขต อำเภอหนองไผ่ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว

เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการฝึก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พุทธศักราช 2566 โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังษ์ เป็นคณะที่ปรึกษา และ มีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง พร้อมทั้ง ผู้นำท้องถิ่น และ ท้องที่ ในเขต อำเภอหนองไผ่ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ โดยทาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการเตรียมพร้อม ทุกอำเภอ โดยการใช้การสื่อสาร ระบบ ZOOM ในระดับจังหวัด สู่อำเภอ ทุกอำเภอ ในพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ แผนเผชิญเหตุ แผ่นดินไหวในแต่ละ ระดับให้สอดคล้องกับ คู่มือบัญชาการเหตุการณ์ สำหรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีแผ่นดินไหว และ นำแผนการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ

พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่การปฏิบัติทุกระดับ ทดสอบประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตามแผนเผชิญเหตุฯ แต่ละ ระดับให้เกิด การบูรณาการทำงานร่วมกัน กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้าง ความตระหนัก และเตรียมความพร้อม ภาคเอกชนในการรับมือ กับเหตุการณ์ แผ่นดินไหว ในระดับ จังหวัด และระดับ อำเภอรวม 11 อำเภอ ในทั้งนี้ ในอำเภอหนองไผ่ ได้รับความร่วมมือ จากบุคลากร ของโรงเรียนบ้าน กม.35 โดยมี นักเรียน ในโรงเรียน เข้าร่วมฝึก จำนวน 107 คน เมื่อเกิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหวขึ้น ให้ทุกคนใช้สติ และ เคลื่อนย้ายด้วย ความสงบ สุขุม และ ไม่เสี่ยงอันตราย รีบตรงไปยัง สถานที่ปลอดภัย และ ปฏิบัติตามคำสั่งของ หน่วยฉุกเฉิน ในท้องที่ หรือ ผู้มีอำนาจสั่งการ โดยด่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบโครงการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ