วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

สร้างสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ชีวิตผู้สูงวัยมีคุณภาพ

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพุเตย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพุเตย ปี 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพุเตย โดยท่านจินตนา ทอใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รูปแบบดอกกุหลาบ และกิจกรรมกายบริหารด้วยอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพุเตย ปี 2566 สนับสนุนกองทุน โดย สปสช. ในการนี้…มีนักเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 58 คน ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023