วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประกวดคลิปวีดีโอ ระดับเยาวชน ชิงรางวัล 5,000 บาท

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พช., สนง.กกต.จ.พช., สื่อมวลชน , จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับ สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พช., สนง.กกต.จ.พช., สื่อมวลชน , จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ของ ศปป.๑ กอ.รมน. ผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศ คือ ทีม Metta Production ของ โรงเรียนเมตตาวิทยา รองชนะเลิศ คือทีม  MW NEW GEN ของโรงเรียนเมตตาวิทยา ชมเชย คือ ทีม สภานักเรียนโรงเรียนเมตตาวิทยา , ทีมโรงเรียนเมืองศรีเทพ, นายพงษ์นรินทร์  ลาคำ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

โดยกำหนดพิธีมอบโล่รางวัล , เงินรางวัล และเกียรติบัตร ในการประชุม หน.ส่วนราชการประจำเดือน ก.ค.๖๖ ในช่วงปลายเดือน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023