วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประกวดคลิปวีดีโอ ระดับเยาวชน ชิงรางวัล 5,000 บาท

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พช., สนง.กกต.จ.พช., สื่อมวลชน , จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับ สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พช., สนง.กกต.จ.พช., สื่อมวลชน , จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ของ ศปป.๑ กอ.รมน. ผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศ คือ ทีม Metta Production ของ โรงเรียนเมตตาวิทยา รองชนะเลิศ คือทีม  MW NEW GEN ของโรงเรียนเมตตาวิทยา ชมเชย คือ ทีม สภานักเรียนโรงเรียนเมตตาวิทยา , ทีมโรงเรียนเมืองศรีเทพ, นายพงษ์นรินทร์  ลาคำ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

โดยกำหนดพิธีมอบโล่รางวัล , เงินรางวัล และเกียรติบัตร ในการประชุม หน.ส่วนราชการประจำเดือน ก.ค.๖๖ ในช่วงปลายเดือน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน