วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

โรงเรียนหนองไผ่ จัดพิธีการเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

เพชรบูรณ์ – ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหาร คณะครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ จัดพิธีการเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดหนองไผ่พิทยาราม

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น ทางโรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดพิธีการเวียนเทียนรอบโบสถ์   ณ โรงเรียนหนองไผ่ ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหาร คณะครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ โดยเริ่มตั้งขบวน ที่ทางเข้า-ออก โรงเรียนหนองไผ่ เพื่อเดินทางไป ณ วัดหนองไผ่พิทยาราม เพื่อประกอบพิธี เนื่องในวันวิสาขบูชา คือ วันขึ้น15ค่ำ เดือน6 ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

เวลา 13.15 น. ขบวนคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ได้เข้าร่วมประกอบพิธีบูชาเนื่องด้วยวันวิสาขบูชา โดยมีคณะผู้อำนวยการ คุณครูกลุ่มสาระกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนักเรียน ร่วมพิธีกรรม ผู้บริหารโรงเรียนหนองไผ่ได้จุดธูปเทียนและกล่าวสาดมนต์บูชาพระรัตนตรัย คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนักเรียน ได้สวดมนต์ พร้อมกับพระสงฆ์ผู้นำการประกอบพิธีกรรมและกล่าวแผ่เมตตาเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน

ขณะสงฆ์ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียน ได้เดินขบวนเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบและถวายดอกไม้ธูปเทียน เป็นอันจบพิธีเนื่องในโอกาส โรงเรียนหนองไผ่ คณะผู้บริหาร รองผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนักเรียน จึงขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองชาวโรงเรียนหนองไผ่ และประชาชนทุกท่าน

ภาพ/ข่าว โดย นายรชฏ แก้วเกิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023