วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

เพชรบูรณ์ – สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน เตรียมจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย เพื่อบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  

นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ต.ท.เชื้อ กองมนต์ รองผู้กำกับ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน และคณะ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน ร่วมต้อนรับ คณะยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่มาตรวจสถานที่จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยออกโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะเป็นคณะทำงานผู้ไกล่เกลี่ยของสถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน พร้อมด้วย พ.ต.ท.เชื้อ กองมนต์ รองผู้กำกับ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน และคณะ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน ร่วมต้อนรับคณะยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นางสาวอภิปภา เพชรจันษา รักษาการยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมฯ ที่นำคณะลงพื้นที่ตรวจศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายและสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจ ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ดังนั้นสถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน จึงได้จัดเตรียมดำเนินการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยดังกล่าวขึ้น โดยใช้ห้องทำงานชั้น 2 ของ สภ.บึงสามพัน จัดเป็นห้องไกล่เกลี่ย

มาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 35 ตัวชี้วัด มีค่าน้ำหนัก 100 คะแนน ได้แก่ ด้านโครงสร้างเชิงกายภาพ มีจำนวน 6 ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักอยู่ที่ 20 คะแนน ด้านบุคลากร มีจำนวน 6 ตัวชี้วัด มีค่าน้ำหนักอยู่ที่ 20 คะแนน ด้านการบริหารจัดการ มีจำนวน 12 ตัวชี้วัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านย่อย มีค่าน้ำหนักอยู่ที่ 25 คะแนน  และด้านงานบริการมีจำนวน 11 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ด้านย่อย มีค่าน้ำหนักอยู่ที่ 35 คะแนน ซึ่งผลของการตรวจจากคณะกรรมการ ได้รวมคะแนนในแต่ละด้าน และให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยดังกล่าว เป็นระดับ “เอ” ด้วยค่าน้ำหนักที่ 97 คะแนน จากค่าน้ำหนัก 1 ร้อยคะแนน

สำหรับการตรวจมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าจะได้รับการอำนวยความยุติธรรม ผ่านบริการที่ดี มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรักษาสิทธิของตนในการรับบริการจากศูนย์ไกล่เกลี่ยฯผ่านการตรวจสอบติดตาม ยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น เชื่อถือแก่ประชาชนในท้องถิ่นชุมชน และเพื่อกรมคุ้มครองสิทธิฯจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรในการส่งเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน