วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

เพชรบูรณ์ – สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นย้ำ! เลือกตั้ง ส.ส. ต้องวางตัวเป็นกลาง

ดร.เด่นณรงค์  ธรรมมา นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้น เลือกตั้ง ส.ส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องวางตัวเป็นกลาง

วันนี้ 23 มี.ค.2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เด่นณรงค์  ธรรมมา นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีรับรางวัลการแข่งขันกีฬาและการประชุมใหญ่สามัญสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 และพิธีแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันพรุ่งนี้ (24 มี.ค.66) พร้อมสรุปผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ขณะที่นายวุฒิไกร  สีหวัน ปลัดอำเภอ (ผู้ช่วยจ่าจังหวัดเพชรบูรณ์) บรรยายพิเศษการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ แพทย์ฯ และ ผรส.ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ทำให้ที่ประชุมส่งเสียงเฮ  ลั่นห้อง

ก่อนวาระการประชุม ดร.เด่นณรงค์  ธรรมมา นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการมอบเงินและพวงหรีดให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสวัสดิการรอบที่ 20 เสียชีวิตรายที่ 3 นายอนุชา  มาเรือง สมาชิกต่อเนื่อง หมู่ 2 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เสียชีวิตด้วยโรคเนื้องอกในสมอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 204,840 บาท และเสียชีวิตรายที่ 4 นายสำราญ  สมใจ สมาชิกต่อเนื่อง หมู่ 7 ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 204,840 บาท อีกทั้งยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับกรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ราย คือ เขต 1 นายยอด  อินเทพ กำนัน ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และ เขต 2 นายรุจน์  เพชรประทุม กำนัน ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ดร.เด่นณรงค์  ธรรมมา เปิดเผยว่า กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ นำนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้บังเกิดผลในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สงบเรียบร้อยประเทศชาติมั่นคง สามารถปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างแท้จริงในภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ส.) วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและยึดปฏิบัติตามกฎหมายไม่ฝักใฝ่สนับสนุนเข้าข้างใดข้างหนึ่งหรือช่วยหาเสียงให้กับพรรคการเมืองใดๆ พร้อมขอให้รณรงค์และสร้างความตื่นตัวกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมออกไปใช้สิทธิตามวิถีประชาธิปไตยต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน