วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กอ.รมน.ภาค 3 จัดกิจกรรมวันสถาปนา ทสปช. ประจำปี 2566

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมรวมพลัง “วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ” (ทสปช.) ประจำปี 2566

วันที่ 4 มีนาคม 2566 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม เป็นวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาตินั้น สืบเนื่องจาก เมื่อปีพุทธศักราช 2521 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครขึ้นกลุ่มหนึ่ง โดยใช้ชื่อเรียกว่า ไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการ ในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และเป็นกำลังประชาชน ในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติและการก่อความไม่สงบทุกรูปแบบ

ตลอดจนร่วมอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกๆ ด้าน จึงยึดถือวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติผู้วงลับไปแล้ว และเป็นการแสดงออกของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ โดยการรวมตัวกันแสดงพลังร่วมในการต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ซึ่งในปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดกิจกรรมรวมพลัง ” วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ” (ทสปช.) ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เวลา 10.00 น.

โดย พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มอบหมายให้ พลตรี ประสิษฐิพงศ์ มูลดี เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลัง ” วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ” (ทสปช.) ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

โดยมีมวลชนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เดินทางมาร่วมงานเพื่อแสดงพลัง และกล่าวคำปฏิญาณ จำนวน 200  คน พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่นในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้อีกด้วย

สำหรับตัวแทน จากจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่ นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะ ไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น ของจังหวัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission