วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

เพชรบูรณ์ – มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบขาเทียมพระราชทานให้ผู้พิการขาขาดในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง

เพชรบูรณ์ – มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบขาเทียมพระราชทานให้ผู้พิการขาขาดในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ผู้พิการขาขาดในจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า การออกทำขาเทียมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 160 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีการออกให้บริการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ ปีละ 5 ครั้ง สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำหนดออกทำขาเทียมพระราชทานตั้งแต่ ปี 2562 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนมาในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้มารับบริการจำนวน 122 คน แต่สามารถทำได้เพียง 93 ขา เนื่องจากมีบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

ด้านนายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กล่าวว่า การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ของ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งนี้  เป็นครั้งที่ 160 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการทำขาเทียม ให้แก่ คนพิการขาขาด ไม่เลือกเชื้อชาติ และศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในครั้งนี้เป็นการทำขาเทียม ให้แก่คนพิการขาขาดในจังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเริ่มดำเนินการ ตรวจและทำขาเทียม ให้คนคนพิการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 และทำขาเทียม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  มีผู้มาขอรับทำขาเทียม จำนวน 122 คน ให้บริการทำขาเทียม จำนวน 89 คน แพทย์ไม่สั่งทำ จำนวน 26 คนและงดทำจำนวน 7 คน ซึ่งมูลนิธิขาเทียมได้ทำขาเทียมให้คนพิการจำนวน 89 คนรวมจำนวนขาเทียมทั้งสิ้น  93 ขา แบ่งออกเป็นขาเทียมระดับข้อเท้า 1 ขา /ขาเทียมระดับใต้เข่า ประเภทสวยงาม 61 ขา ประเภท ขาเกษตร 2  ขา /ขาเทียมระดับข้อเข่า 3 ขา และขาเทียมระดับเหนือเข่า 26 ขา

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023