วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

เพชรบูรณ์  –  กอ.รมน. จังหวัด จัดกิจกรรม รณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่  

เพชรบูรณ์  –  กอ.รมน. จังหวัด จัดกิจกรรม รณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ รอง ผวจ.พ.ช. และ  กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. โดย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) บูรณาการร่วมกับ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.พ.ช., สนง.เกษตร จว.พ.ช. , สนง.ปภ.จ.พช., สสจ.พช. ,สนง.ทสจ.พช., ศูนย์ป่าไม้ พช., สนง.อุตสาหกรรม จ.พช., นายอำเภอชนแดน, ชป.กร.ส.พัน ๑๑ พล.ม.๑ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ จว.พ.ช. (Kick Off) ณ บ้านเขาชะโงกเหนือ ม.๗ ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จว.พ.ช. โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ๕๐ คน ซึ่งพื้นที่ ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จว.พ.ช. เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่จำนวนมาก 

การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมพบปะประชาชน/เคาะประตูบ้าน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความจำเป็นในการเผาวัชพืชของเกษตรกร ทั้งนี้ได้ร่วมกับ ชป.กร.ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ ใช้รถกระจายเสียงวิ่งประชาสัมพันธ์ และใช้หอกระจายข่าว เผยแพร่ข้อมูล ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาตามประกาศจังหวัด อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023