วันอาทิตย์, 2 เมษายน 2566

เพชรบูรณ์ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

เพชรบูรณ์ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณหนองปอ เทศบาลตำบลพุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่ง “สุขภาพ ผู้สูงวัยไทย” โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดงาน มี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ให้เกียรติร่วมงาน

ก่อนที่จะถึงพิธีเปิด ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานเข้าแถวบริเวณด้านหน้าของงาน ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพุเตย เพื่อร่วมเชิญธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนที่จะเข้ารับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ และเข้านั่งประจำที่ในบริเวณจัดงาน หลังจากนั้น นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตย  ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพร้อมแนะนำสถานที่

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นางปภาดา ปานนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี  ต่อจากนั้น นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน

นายนราพงศ์ ธีรอัศรวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำประกาศนโยบาย ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น “ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย” และมีนโยบายมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ นับจากปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย

1. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับต่างๆ ครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน

2. จัดให้โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข มีคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

หลังเสร็จพิธีการได้มีการแสดงของผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ ของผู้สูงอายุ เช่น แว่นตา ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการกลั้นปัสสาวะอุจจาระ ฟันเทียมที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารในรายที่ไม่มีฟัน

จากนั้น ท่านประธานและผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมกิจกรรม ในบริเวณงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง เชิญชวนส่วนราชการ ผู้ประกอบการที่สนใจจ้างงานผู้ต้องขัง
เพชรบูรณ์ – สถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน เตรียมจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย เพื่อบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  
เพชรบูรณ์ – สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นย้ำ! เลือกตั้ง ส.ส. ต้องวางตัวเป็นกลาง
เพชรบูรณ์  ปปช. ภาค 6 ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจสอบจุดกลับรถใต้สะพาน อ.ศรีเทพ ที่ก่อสร้างแล้ว ไม่ได้ใช้งานกว่า 2 ปี แถมพบก่อสร้างรุกที่เอกชน