สังคม » มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว

มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว

25 ธันวาคม 2022
147   0

กองพลทหารม้าที่ 1  โดย พ.ต. ณรงค์เวทย์ รัศมี เป็นผู้แทน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. กองพลทหารม้าที่ 1  โดย พ.ต. ณรงค์เวทย์ รัศมี เป็นผู้แทน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์, สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์, สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์,สำนักงานป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์, ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์, ส่วนราชการอำเภอวิเชียรบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลภูน้ำหยด, ประชาชนจิตอาสา

ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จว.พ.ช. ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 6 บ.รวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ