วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

งานสัมมนาวิชาการ “กัญชาทางการแพทย์  World Weed West” เปิดโชว์ต้นกัญชา คุณภาพดีเยี่ยม ผลิตยารักษาโรค

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และตัวแทนวิสาหกิจตัวแทนชุมชนทั้ง 450 แห่ง ทั่วประเทศไทย ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “กัญชาทางการแพทย์  World Weed West” เรื่องการปลูกกัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจัดการ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ วิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ สส.กาญจนบุรี เขต 1 และ ประธานกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนฯ และประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน งาน World Weed West”

โดยงานวันนี้เริ่มจากเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกกัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจัดการ  โดยมี นายอัฎฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 นายธรรมวิชย์ โพธิพิพิธ สส.กาญจนบุรี เขต 4 นายมณเทียร สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท เขต 2 นางนันทนา สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท นางศรีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายเดโช ประกาศแก่นทราย ที่ปรึกษา ผวจ.กาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิตติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค เกษตรอำเภอไทรโยค สาธารณสุขอำเภอไทรโยค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กำนันตำบลวังกระแจะ ผู้นำท้องถิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 450 แห่ง ประธาน อสม. และท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาทางการแพทย์ รวมกว่า 3,000 คน ร่วมในงานดังกล่าว

โดย นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกและประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และตัวแทนวิสาหกิจตัวแทนชุมชนทั้ง 450 แห่ง ทั่วประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านมาร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “กัญชาทางการแพทย์  World Weed West”  โดยในงานนี้เป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกกัญชาทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจัดการ

โดยประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย.65 เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของรัฐบาล เรื่องการสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทย เพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อรวมตัววิสาหกิจชุมชนจำนวน 450 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชสมุนไพร ควบคุม “กัญชา” เพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลวิชาการ การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงการนำไปใช้ต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับอนุญาต การศึกษาค้นคว้าวิจัยสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อการค้าส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานในด้านเกษตรกรรมของผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ให้มีกำลังใจและมีรายได้นำกลับไปเลี้ยงครอบครัว ส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนให้มีความยั่งยืน เข้าถึงระบบรากหญ้า รักถิ่นฐานบ้านเกิด

หลังจากนั้น พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ได้บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ กัญชาทางการแพทย์ในเชิงปฏิบัติการ ต่อจากนั้นได้ร่วมกันเดินชมนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ และเยี่ยมชมบู๊ทแสดงผลผลิตจากกัญชา ต่อจากนั้น คณะผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมผลผลิตการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระบบปิด โดยได้ชมต้นกัญชาที่ปลูกภายใต้การดูแลควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ในการผลิตยารักษาโรค ซึ่งการเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบปิดในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจผู้ร่วมงานในครั้งนี้       

        

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission