อาหาร/ท่องเที่ยว » เร่งตรวจสอบเจดีย์ถูกทิ้งร้าง หลังวัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม

เร่งตรวจสอบเจดีย์ถูกทิ้งร้าง หลังวัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม

18 พฤศจิกายน 2022
94   0

ชุมพร – เร่งตรวจสอบเจดีย์ถูกทิ้งร้าง ของสำนักสงฆ์ด้านหลังวัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม

วันที่ 17พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีผู้ใช้ Facebook   ชื่อPongpat Rungkasam โพสต์เรื่องเจดีย์วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม  ตั้งอยู่ ณ หลังองค์พระใหญ่ เสียดายที่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง และลงพื้นที่สำรวจบริเวณ วัดดังกล่าวตามที่ ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 กรณี วัด(ร้าง) ที่ถูกลืม วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม หลังองค์พระใหญ่ ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จังหวัดชุมพร นั้น

โดยมีพระครูแลัดศิริโชค สิริธมฺโม พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ พระครูปิยธรรมรส  ผอ.ธานี พิกุลทอง ผอ.พศจ.ชพ. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม มิได้เป็นวัด เป็นเพียงที่พักสงฆ์ และตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า ตามพรบ.ป่าไม้พ.ศ.2484 ซึ่งในอดีต มีพระสงฆ์เข้ามาสร้างเสนาสนะต่าง ๆ จนต่อมา มิได้มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในที่พักสงฆ์ดังกล่าว ทำให้มีสภาพรกร้างจนถึงปัจจุบัน

ที่พักสงฆ์  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนวัด หรือทะเบียนวัดร้าง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเป็นเพียง ที่พักสงฆ์ (ร้าง) อีกทั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ การจะดำเนินการใด ๆ ต้องถามความเห็นจาก ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพร ก่อน

จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่ คาดว่าเริ่มสร้างวัดในช่วงปี 2505-2520 โดยชาวบ้านร่วมกันสร้าง แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ ด้านบน เป็นพระพุทธรูป บนยอดเขา  และส่วนเชิงเขา เป็นเสนาสนะ และมีเจดีย์ ชาวบ้านเรียกว่า เจดีย์พ่อหลวงแม้น ซึ่งเป็นพื้นที่ร้างที่ปรากฏตามข่าว