เฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล และส่งต่อ กลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ฆ่าตัวตาย

ลำพูน – นำร่องพัฒนาแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตาย พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล และส่งต่อ กลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

วันนี้(11 ต.ค. 65) เวลา 09:00 นาฬิกา  ที่ห้องประชุมดอกคำป้าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตาย 4 จังหวัดนำร่อง จังหวัดลำพูน โดยมี นายแพทย์ บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต, ศาตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ให้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่แล้ว ยังเป็นการดูแล เฝ้าระวัง ส่งต่อ ติดตามต่อเนื่องกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายให้ได้รับการช่วยเหลือเข้าสู่ระบบบริการอย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายในพื้นที่

นางบุษบา อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ใน 25 จังหวัด  4 ภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันนี้มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตาย 4 จังหวัดนำร่อง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ติดตามและประเมินผลแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย  ตลอดจนมุ่งหวังให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำองค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่

สำหรับ กลุ่มเป้าหมายของการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)ทุกอำเภอ, โรงพยาบาลทุกอำเภอ, ตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ลำพูน – กราดยิง ห้องเช่า 6 คูหา ย่านนิคมอุตสาหกรรมลำพูน อ้าง “ทําไปโดยไม่รู้ตัว คึกคะนอง”
ต้นคริสต์มาส Upcycle ออกแบบ จากวัสดุเหลือใช้ สวยงามสะดุดตา
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมจัดงานมะขามหวาน ประจำปี 2566
ผนึกกำลังเข้าตรวจสอบ โฮมสเตย์ รุกป่า ลำน้ำ สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน
“รองโจ๊ก” นำทีมขยายผล ปิด 2 คดี ค้าประเวณีผ่านทวิตเตอร์ และแก๊งจีนไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง