วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

เฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล และส่งต่อ กลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ฆ่าตัวตาย

12 ต.ค. 2022
213

ลำพูน – นำร่องพัฒนาแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตาย พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล และส่งต่อ กลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

วันนี้(11 ต.ค. 65) เวลา 09:00 นาฬิกา  ที่ห้องประชุมดอกคำป้าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตาย 4 จังหวัดนำร่อง จังหวัดลำพูน โดยมี นายแพทย์ บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต, ศาตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ให้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่แล้ว ยังเป็นการดูแล เฝ้าระวัง ส่งต่อ ติดตามต่อเนื่องกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายให้ได้รับการช่วยเหลือเข้าสู่ระบบบริการอย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายในพื้นที่

นางบุษบา อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ใน 25 จังหวัด  4 ภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันนี้มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตาย 4 จังหวัดนำร่อง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ติดตามและประเมินผลแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย  ตลอดจนมุ่งหวังให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำองค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่

สำหรับ กลุ่มเป้าหมายของการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)ทุกอำเภอ, โรงพยาบาลทุกอำเภอ, ตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission