วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รวมพลังสร้างความหวัง (Creating Hope Through Action) จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

11 ก.ย. 2022
135

ลำพูน – จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ภายใต้คำขวัญ รวมพลังสร้างความหวัง (Creating Hope Through Action)

วันนี้( 9 ก.ย. 65 ) เมื่อเวลา 11:00 นาฬิกา นายแพทย์ สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ  เนาวัตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)พื้นที่จังหวัดลำพูน ประมาณ 250 ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ เลขที่ 179/1 หมูที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตามที่องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization(WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก หรือ  World Suicide Prevention Day ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายกว่า 800,000 คน หรือในทุก 40 นาที จะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน จากข้อมูลรายงานเฝ้าระวังการทำร้ายตนเอง ของสำนักงานสาธารณรสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน พบว่าในทุกปี จังหวัดลำพูนมีผู้ฆ่าตัวตาย จำนวน 80-90 คน หรือ เฉลี่ย 1 คนต่อสัปดาห์ โดยเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง สาเหตุที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ปัญหาเศรษฐกิจ การเจ็บป่วย สุราและยาเสพติด เป็นต้น

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกของจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ทุกคนสามารถป้องกันได้ โดยในปีนี้ มีคำขวัญระดับนานาชาติที่ชื่อว่า Creating Hope Though Action หรือ การรวมพลังสร้างความหวัง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาจากภาคีเครือข่าย บริการตรวจวัดสภาวะทางจิตและความเครียดเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี บริการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต การจัดแสดงผลการดำเนินงานของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย โรงพยาบาลสวนปรุง, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)ลำพูน, ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน, บริษัท โฮย่า ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์

นายแพทย์ สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวว่า การที่จังหวัดลำพูนได้รับความชื่นชมจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธรสุขนั้น แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ถึงกระนั้น ขอเน้นย้ำให้ทุกคน สำรวจตนเอง ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด คอยสังเกตุสัญญาณเตือน ที่เป็นอาการบ่งบอกของภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย รับฟังและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที..

นายแพทย์ สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังลดจำนวนผู้เสียชีวิตลง ตลอดจนพัฒนากระบวนการดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณค่า พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างความหวังให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ผ่าพันทุกวิกฤต นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูนได้อย่างยั่งยืน..

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission