วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง คืบหน้าต่อเนื่อง

09 ส.ค. 2022
214

ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ยังคืบหน้าต่อเนื่อง ภาพรวมก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 งานก่อสร้าง ปตร. ต่ออุโมงค์ช่วงแรก แม่แตง-แม่งัด โดย “ไรท์ทัลเนลลิ่ง” แล้วเสร็จเกือบ 90%

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 ว่า การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 ผลงานความก้าวหน้าทั้งโครงการอยู่ที่ 70.750% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.112% โดยผลงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด ผลงานการก่อสร้างรวม 71.305% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.113% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวม ทั้งสิ้น 13,600 เมตร บริษัท ไรท์ทัลเนลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 89.524% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.204% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,024 เมตร ผลงาน การก่อสร้าง 48.6919 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.002% บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง

สำหรับผลการดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง ผลงานรวม 70.093% เพิ่มขึ้นจาก ช่วงก่อน 0.110% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,500 เมตร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้าง 46.000% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 0.200% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่ด – แม่กวง สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 10,472.683 เมตร บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ผลงานการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว

สำหรับการก่อสร้างในช่วงนี้ (29 ก.ค. – 5 ส.ค. 65) ช่วงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด มีรายงานว่า ในสัญญาที่ 1 บริษัท ไรท์ทัลเนลสิ่ง จำกัด ทำการก่อสร้างในงานสลักยึดหิน (rock bolt) อุโมงค์ฝั่งท้ายน้ำ และงานคอนกรีตพ่น (shotcrete) อุโมงค์ฝั่งท้ายน้ำ งานขุดเจาะอุโมงค์ บริเวณอุโมงค์เข้า-ออก หมายเลข 1 งานขนย้ายแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แบบเซกเมนต์ บริเวณอุโมงค์เข้า-ออก หมายเลข 2 งานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และงานถนนบำรุงรักษาประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ส่วนสัญญาที่ 2 บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ทำการก่อสร้างเป็นงานขุดระเบิดส่วนขยายอุโมงค์ (D&B Enlarged Section) ชั่วคราว ระหว่างการก่อสร้าง จากรอยต่อสัญญา 13+600 มายัง Shaft บริเวณอุโมงค์เข้า – ออก หมายเลข 2 ตรวจสอบการทำงานขุดระเบิด D&B จากรอยต่อสัญญา 13+600 มายัง Shaft บริเวณอุโมงค์เข้า – ออก หมายเลข 2 งานขุดระเบิด D&B จากรอยต่อสัญญา 13+600 มายัง Shaft บริเวณอุโมงค์เข้า – ออก หมายเลข 2 และงานเสริมความมั่นคงในอุโมงค์ งานขุดระเบิด D&B จากรอยต่อสัญญา 13+600 มายัง Shaft บริเวณอุโมงค์เข้า – ออก หมายเลข 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission