สังคม » “เพราะเราคือพี่น้องกัน” โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับกองกำลังนเรศวร มอบถุงยังชีพให้กับมวลชนเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน

“เพราะเราคือพี่น้องกัน” โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับกองกำลังนเรศวร มอบถุงยังชีพให้กับมวลชนเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน

30 มิถุนายน 2022
70   0

โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับกองกำลังนเรศวร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14  และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3  จัดกิจกรรม เพราะเราคือพี่น้องกัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565  ที่วัดท่าสายโทรเลข  หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   นายอุดม  สุขสด  ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3  ร่วมเป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการ เพราะเรา คือพี่น้องกัน   โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการ พลเรือนทหารบก กองกำลังนเรศวร  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ตลอดจน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้  โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับกองกำลังนเรศวร , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 , คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรม “ เพราะเราคือพี่น้องกัน ” โดยเข้าพบปะเจ้าหน้าที่รัฐ , กลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน , ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   ซึ่งแสดงออกถึงความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และความห่วงใย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าเชื้อชาติใด ในทุกโอกาส ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ ประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก และกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามา

ทั้งนี้ ได้มีการอบรมให้ความรู้ ทั้งกลุ่มแรงงานในพื้นที่และพี่น้องประชาชน แนวชายแดน พร้อมให้คำแนะนำและแจ้งสิทธิที่จะได้รับ ในการเข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมายด้วยปัจจุบันตามนโยบายของรัฐบาลเริ่มผ่อนปรนให้มีการเปิดประเทศ สามารถให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

และในวันเดียวกันนี้ คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้เข้ามอบถุงยังชีพให้กับมวลชนเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน   นอกจากนี้ ร่วมได้ร่วมเดินทาง มอบถุงยังชีพ ถึงครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด แก่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  รวมการมอบถุงยังชีพทั้งหมด  จำนวน 20 ถุง เป็นเงิน 24,000 บาท