เศรษฐกิจ » เงินเหรียญ 5 บาท ก็มีค่าที่ตลาดเกษตรกร ชาวบ้านนำพืชผักพื้นเมือง มาขายสารพัดชนิด

เงินเหรียญ 5 บาท ก็มีค่าที่ตลาดเกษตรกร ชาวบ้านนำพืชผักพื้นเมือง มาขายสารพัดชนิด

22 มิถุนายน 2022
107   0

เงินเหรียญ 5 บาทก็มีค่าที่ตลาดเกษตรกร ชาวบ้านนำพืชผักพื้นเมืองมาขายสารพัดชนิดที่ปลูกเองขายแค่กำละ 5 บาท นอกจากนั้นยังมีอาหารต่างๆรวมทั้งขาวสารที่เกษตรกรปลูกเอง สีเองมาขาย ประชาชนมาเดินหาซื้อกันคึกคัก รายได้รวมเดือนละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

ปัจจุบันข้าวของพืชผักต่างๆทุกชนิดตามตลาดทั่วไป มีราคาแพงมาก ซึ่งประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนที่ต้องซื้อของแพง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ แต่ยังมีทางเลือกสำหรับประชาชน ที่ตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตร จ.กำแพงเพชร โดยมีชาวบ้านนำสินค้าเกษตรที่ปลูกเองทำเองมาวางขายในราคาถูก โดยมีประชาชนพากันมาเดินซื้อของกันคึกคัก

อย่างเช่นข้าวสารที่เกษตรกรใน อ.ลานกระบือรวมตัวกันเป็นกลุ่ม นำข้าวสารชนิดต่างๆที่ปลูกเอง สีเอง ซ้อมมือเองมาขาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาหาซื้อกันตลอด เนื่องจากเป็นของดีแต่ราคาถูกกว่าร้านตามตลาดทั่วไป

ในส่วนของขนมพื้นบ้านไทยๆต่างๆหลากหลายชนิดซึ่งเกษตรกรทำเองมาวางเอง ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมาหากัน รวมไปถึงอาหารสำเร็จหลายชนิดวางขาย ประชาชนมารุมซื้อกันคึกคัก

นอกจากนั้นยังมีเกษตรกรนำผักพื้นบ้านแปลกๆที่ปลูกเองกินเองนำมาขายด้วย เช่นผักติ้ว จิงจูฉ่าย ฝักเพกา ยอดชะมวง ผักเชียงดา ยอดส้มป่อย ผักหวนหนู ผักปรัง ใบเหลียง บวบงูและหัวปลีเป็นต้น โดยผักพื้นบ้านเหล่านี้จะหาซื้อตามตลาดไม่ได้ เป็นผักที่ปลูกโดยไม่มีสารพิษใดๆ ที่สำคัญราคาไม่แพงแค่กำละ 5 บาท 10 บาทเท่านั้น ไม่มีของแพงกว่านี้ สำหรับตลาดเกษตรกรแห่งนี้ ถึงเป็นตลาดเล็กๆขายแค่เดือนละ 8 วัน แต่มีรายได้รวมเดือนละไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท