ข่าวทั่วไทย » กำจัดผักตบชวาในลำน้ำทา ที่สะพานขาวทาชมภู เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในฤดูน้ำหลาก

กำจัดผักตบชวาในลำน้ำทา ที่สะพานขาวทาชมภู เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในฤดูน้ำหลาก

19 มิถุนายน 2022
94   0

ผู้ว่าฯลำพูน นำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำทา ที่สะพานขาวทาชมภู เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในฤดูน้ำหลาก  โดยลำน้ำทา เป็นแม่น้ำ 1 ใน 3 สายหลักที่มีความสำคัญของจังหวัดลำพูน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์  ปลัดจังหวัดลำพูน นาย รุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำทา  ที่สะพานขาวทาชมภู บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในฤดูน้ำหลาก  โดยลำน้ำทา เป็นแม่น้ำ 1 ใน 3 สายหลัก ที่มีความสำคัญของจังหวัดลำพูน และตรงพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดลำพูน สะพานขาวทาชมภู  ถือเป็นสะพานประวัติศาสตร์ รูปทรงเป็นทรงโค้งทาสีขาวในแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก และเป็นสถานที่ๆเป็นจุดสังเกต(แลนด์มาร์ค) โดยมีนักท่องเที่ยวต่างมาถ่ายรูปชมความงดงามของสะพานแห่งนี้เป็นอย่างมาก              

นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า  ผักตบชวา นับเป็นอุปสรรคสำคัญที่สร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตได้ทุกสภาพน้ำ ขยายพันธุ์และแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็วจนเต็มแม่น้ำลำคลอง กีดขวางเส้นทางสัญจรทางน้ำ ทำให้ลำคลองเกิดการตื้นเขินแล้ว ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงน้ำในช่วงฤดูแล้ง และการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย               

โดยจังหวัดลำพูน  ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา พร้อมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด/อำเภอ/เทศบาลตำบล(ทต.)/เทศบาลเมือง(ทม.)/องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) , ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ระดมนำเครื่องจักร เครื่องมือ มาร่วมแก้ปัญหาผักตบชวา ใน แม่น้า คูคลอง  พร้อมการวางมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไข ป้องกัน และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในฤดูน้ำหลาก  อีกด้วย..ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวในที่สุด