เรื่องฮอด ประเด็นฮิต » พิธีไหว้ครูปีนี้ “พานไหว้ครู” หวาน ๆ ที่นักเรียนตั้งใจมอบให้

พิธีไหว้ครูปีนี้ “พานไหว้ครู” หวาน ๆ ที่นักเรียนตั้งใจมอบให้

17 มิถุนายน 2022
147   0

พิธีไหว้ครูปีนี้ เด็กจัดพานไหว้ส่วนใหญ่เป็นขนมต่าง เพราะหลังจากพิธีเสร็จแล้วเด็กๆจะได้นำกลับไปแบ่งกันกินของแต่ละห้อง ช่วงนำพานไปไหว้ครู เด็กเล็กๆ มีล้มลุกคลานบ้างแบบน่ารักน่าเอ็นดู

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลไหว้ครู ตามโรงเรียนต่างๆได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นตามประเพณี ที่โรงเรียนเพ็ชระศึกษา ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ม.3 มีนักเรียนกว่า 1,200 คน ทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยให้เด็กแต่ละห้องจัดพานไหว้ครูกันเอง ซึ่งเด็กๆรวบรวมเงินกันคนละ 1-2 บาทมาจัดพาน แต่ปรากฏว่าไม่จัดเป็นพานดอกไม้ กลับจัดมาเป็นพานขนมแทน โดยแต่ละพานนำขนมนานาชนิดมาประดับตบแต่งอย่างสวยงาม ส่วนของเด็กระดับมัธยมจะนำต้นพลูด่างมาจัด เพื่อให้นำต้นพลูด่างไปวางจัดหรือปลูกตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน

โดยเมื่อเด็กๆ นำพานไหว้ครูขึ้นไปบนเวที เด็กได้นำพานไปกราบพระพุทธรูป จากนั้นก็คลานเข่าถือพานไหว้ครูไปมอบให้ครูที่เป็นประธาน สำหรับการคลานเข่าของเด็กๆมีปัญหาเพราะเด็กๆไม่ถนัด ดังนั้นจึงมีการล้มลุกคลุกคลานบ้างแบบน่ารักน่าเอ็นดู แต่ยังดีที่พานไหว้จัดมาอย่างดี ทำให้ขนมในพานไม่หกเรี่ยราด หลังจากลงเวทีแล้ยังต้องคลานเข่าผ่านหน้าประธานกลับออกไปอีก ท่าทางจึงเข้ากับจังหวะดนตรีไทยอย่างดี