วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“ถอดบทเรียนไฟป่าหมอกควัน”เผยปีที่ผ่านมาจุดความร้อนลดลงกว่า 83% การบริหารจัดการเชื้อเพลิงราษฎรเข้าใจให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น

16 มิ.ย. 2022
213

จังหวัดเชียงใหม่ประชุม “ถอดบทเรียนไฟป่าหมอกควัน” เผยปีผ่านมาจุดความร้อนลดลงกว่า 83% การบริหารจัดการเชื้อเพลิงราษฎรเข้าใจให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น คาดไฟป่า 2566 จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค. 65

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมืองเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ.เชียงใหม่) ในฐานะเลขาคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในปี 2565 ที่ผ่าน โดยมี คณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า จำนวน 123 แห่ง กว่า 200 คน ร่วมการประชุมสัมมนา

นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ทสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ส่งผลทำให้จำนวนจุดความร้อนลดลงจากปีที่ผ่านมา 5,494 จุด คิดเป็น 68.11 % และลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 83.44 % โดยมีพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) ปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน) ทั้งหมด 431,856 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 371,638 ไร่ คิดเป็น 46.26 % ในส่วนของค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 40 วัน โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ 117 มคก./ลบ.ม. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2565 ณ สถานี รพ.เทพรัตนฯ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 35 วัน

ด้าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินงานในปีนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และการอำนวยการสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระบบ Single Command โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งศูนย์บัญชาการจังหวัด กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบัญชาการศูนย์ในทุกระดับ และติดตามสถานการณ์วางแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทั้งการลาดตระเวน ป้องปราม การตรวจหาไฟป่า การระดมสรรพกำลัง เครื่องมือต่างๆ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด การสร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ

รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญคือ พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก การจะห้ามตลอดจะบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ประสบความสำเร็จในการจะแก้ปัญหา ประเด็นคือการเผา จะเผาอย่างไรไม่ให้คุณภาพอาการเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบ การใช้ระบบ Fire D เพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ค่าคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์เป็นดัชนีชี้วัดได้เป็นอย่างดีว่า ประชาชนในพื้นที่เข้าใจการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยระบบ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ของปีนี้เพื่อจะถอดบทเรียนในการที่จะใช้บริหารจัดการในปีต่อไป ที่อยากยกให้เห็นเบื้องต้นการเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาปีที่ผ่านมาอาจเริ่มช้าไป ในปีนี้จะมีการปรับเวลาในการดำเนินการมาเริ่มทำเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในช่วงเดือนพฤษภาคม และต้องเข้มงวดการปฏิบัติในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน ที่จะเป็นช่วงพีคของปัญหา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission