สังคม » “บวชล้อ บวชเกวียน” อนุรักษ์ประเพณีแห่นาค ด้วยเกวียนโบราณ

“บวชล้อ บวชเกวียน” อนุรักษ์ประเพณีแห่นาค ด้วยเกวียนโบราณ

13 เมษายน 2022
231   0

ประเพณีบวชนาคสามัคคี ประจำปี 2565 ของวัดขอนซุง นำเกวียนเก่าที่ชาวบ้านมีอยู่ตามบ้าน นำมาตบแต่งให้สวยงาม และให้นาค พ่อ แม่นาค นำเครื่องอัฐบริขารขึ้นไปนั่งด้านหลังนาค บนเกวียนโบราณ  

ชาวบ้านตำบลบางขลัง และวัดขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ร่วมกันจัดงานประเพณีบวชนาคสามัคคีประจำปี 2565 ขึ้นซึ่งทางวัดขอนซุงและชาวบ้านได้นำเกวียนเก่าที่ชาวบ้านมีอยู่ตามบ้าน นำมาตบแต่งให้สวยงามจัดทำที่นั่ง และให้นาค พ่อ แม่นาค นำเครื่องอัฐบริขารขึ้นไปนั่งด้านหลังนาค บนเกวียนโบราณ ส่วนนาคสวมเสื้อคลุมนาคสีขาว ใส่แว่นตาดำ ศรีษะสวมชฎาสีสันต์สวยงาม และที่ขาดไม่ได้ นาคทุกองค์ต้องใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด19 ด้วย นำหน้าขบวนเกวียนนาค ด้วยเครื่องเสียงและขบวนญาติๆที่มาร่วมงานรายรำนำหน้าไปด้วยความสนุกสนาน โดยใช้ซื้องานว่า งานประเพณี “บวชล้อ บวชเกวียน” วัดขอนซุง จากนั้นขบวนแห่นาคด้วยเกวียนโบราณจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดและแห่นาครอบโบสถ์สามลอบก่อนที่นาคจะเข้าอุปสมบท    สำหรับขบวนแห่เกวียนในปีนี้ปรับระบบแอกเทียมเกวียนที่เดิมต้องใช้วัว เปลี่ยนมาเป็นล้อรถแทน และใช้แรงคนในการลากจูงแทนเนื่องจากหาวัวมาเทียมเกวียนค่อนข้างยากแล้ว ภายในงานยังมีนาค รายหนึ่งนำวัวชนสวยงามมาร่วมขบวนแห่นาคเข้าโบสถ์ด้วย

พระใบฎีกา โชติโกวัลลพ (พระอาจารย์เบิร์ด) เจ้าอาวาสวัดขอนซุง กล่าวว่า การจัดประเพณี “บวชล้อ บวชเกวียน” ทางวัดจัดเป็นปีที่ 2 แล้ว เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่มีมาแต่เก่าก่อน อีกทั้งเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีทีดีงามของท้องถิ่น ที่สมควรต้องส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

นายชาตรี สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง กล่าวว่า ชาวบ้านในตำบลเมืองบางขลัง เดิมก่อนที่จะมีรถยนต์ไว้ใช้กัน ก็เคยใช้เกวียนในการขนส่งสินค้า ใช้เกวียนในการเดินทาง เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ความจำเป็นของเกวียนก็ลดน้อยลงจนไม่มีใครนิยมใช้กัน บางบ้านก็เก็บรักษาไว้บ้างก็ผุพังไปบ้าง เลยคิดหาวิธีนำเกวียนเก่าที่ชาวบ้านเก็บอนุรักษ์ไว้ ให้สามาถนำกลับมาใช้ได้อีก และเด็กรุ่นหลังก็ยังสามารถเห็นและจับต้องได้ จึงได้นำเกวียน ที่ชาวบ้านมีอยู่ตามบ้านนำมาซ่อมแซมและประดับตบแต่งให้สวยงาม เอามาร่วมขบวนแห่นาค ใช้ชื่อว่า “บวชล้อ บวชเกวียน” และยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแห่นาค ที่ทำสืบต่อกันมา ซึ่งในปีนี้มีนาคเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 8 รูป เณร 3 รูป โดยทางเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จะจัดงานประเพณี “บวชล้อ บวชเกวียน” สืบต่อไปเป็นประจำทุกปี