เศรษฐกิจ » “กาดขัวสลิงฮิมยม” ตลาดเอกลักษณ์หนึ่งเดียว พบกับ สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมืองที่หากินยาก ชมนิทัศการภาพเก่า เล่าอดีต วิถีชีวิตมะเก่าชาวเวียงทอง และร่วมสนุกสนานกับ รำวงย้อนยุค สาวน้อยพันปี

“กาดขัวสลิงฮิมยม” ตลาดเอกลักษณ์หนึ่งเดียว พบกับ สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมืองที่หากินยาก ชมนิทัศการภาพเก่า เล่าอดีต วิถีชีวิตมะเก่าชาวเวียงทอง และร่วมสนุกสนานกับ รำวงย้อนยุค สาวน้อยพันปี

12 เมษายน 2022
163   0

มหกรรม “กาดขัวสลิงฮิมยม” พบกับ สินค้าพื้นเมือง ที่ผลิตในชุมชน ต.เวียงทอง อาหารพื้นเมืองที่หากินยาก จากผู้ผลิตในพื้นที่ ต.เวียงทอง กว่า 40 ร้านค้า ชมนิทัศการภาพเก่า เล่าอดีต วิถีชีวิตมะเก่าชาวเวียงทอง และร่วมสนุกสนานกับ รำวงย้อนยุค สาวน้อยพันปี

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 10 เม.ย.65 นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด โครงการงานมหกรรมกาดขัวสลิงฮิมยม ครั้งที่ 1 ณ สะพานสลิง ม.2 บ้านทองเกศ ต.เวียงทอง  อ.สูงเม่น โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์  นายอำเภอสูงเม่น กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดโครงการ นายเสรี  เวียงนาค นายก อบต.เวียงทองกล่าวรายงานการจัดงาน โดยมี กำนัน ต.เวียงทอง คณะผู้บริหาร-ส.อบต. เวียงทอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด โดยภายในงานท่านจะได้พบกับ สินค้าพื้นเมือง ที่ผลิตในชุมชน ต.เวียงทอง อาหารพื้นเมืองที่หากินยาก จากผู้ผลิตในพื้นที่ ต.เวียงทอง กว่า 40 ร้านค้า ชมนิทัศการภาพเก่า เล่าอดีต วิถีชีวิตมะเก่าชาวเวียงทอง และร่วมสนุกสนานกับ รำวงย้อนยุค สาวน้อยพันปี ภายในงาน โดยเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

นายศิวัชฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการงานมหกรรมกาดขัวสลิงฮิมยม ของ อบต.เวียงทอง ว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน และจังหวัดแพร่ได้กำหนดยุทศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน  เพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  สินค้าหัตถกรรม  สินค้า OTOP  และสินค้าที่ผลิตในตำบลเวียงทอง  ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเวียงทอง  โดยสร้าง LAND MARK  แห่งใหม่ของจังหวัดแพร่  ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมและสัมผัสกับความงามของขัวสลิงข้ามแม่น้ำยมและเรือนาค  ที่มีสืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษที่ใช้แข่งขันในลำน้ำยมในช่วงเวลาหลังฤดูกาลเกี่ยวข้าวในนาเสร็จ  จนเกิดเป็นประเพณีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน จึงจัดทำโครงการงานมหกรรมกาดขัวสลิงฮิมยมขึ้น

โดย นายวาทิตฯ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายอำเภอสูงเม่นและ นายก อบต.เวียงทองได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการค้าขาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 2019) ต.เวียงทอง เป็นตำบลที่มีไชยภูมิเด่นตำบลหนึ่งในจังหวัดแพร่ มีแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน มีงานประเพณีแข่งเรือยาวหนึ่งเดียวในอำเภอสูงเม่น  มีแหล่งผลิตเสื้อหม้อฮ่อมอันเลื่องชื่อมายาวนาน มีผลิตภัณฑ์ฝีมืองามจากไม้สักที่หลากหลาย นับเป็นจุดขายของตำบลเวียงทอง  ในอันที่จะพัฒนาเป็นตำบลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป  ขอขอบคุณ นายก อบต.เวียงทอง ที่มีนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต.เวียงทอง ที่จะสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าอันเลื่องชื่อของตำบลเวียงทอง   อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจของตำบลเวียงทอง และเชื่อว่าการจัดตลาดนี้จะยั่งยืนและประสบความสำเร็จตลอดไป