อาหาร/ท่องเที่ยว » ชาวบ้านแห่เล่นน้ำคลายร้อนที่หาดสะพานมิตรภาพ

ชาวบ้านแห่เล่นน้ำคลายร้อนที่หาดสะพานมิตรภาพ

10 เมษายน 2022
265   0

ชาวบ้านในอำเภอศรีสัชนาลัย และใกล้เคียงใช้เวลาในวันหยุดเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ชายหาดริมแม่น้ำยมช่วง บริเวณใต้สะพานมิตรภาพ ป่างิ้ว-ท่าด่าน ตำบลป้างิ้ว

ชาวบ้านในอำเภอศรีสัชนาลัย และใกล้เคียงใช้เวลาในวันหยุดเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ชายหาดริมแม่น้ำยมช่วง บริเวณใต้สะพานมิตรภาพ ป่างิ้ว-ท่าด่าน ตำบลป้างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีลักษณะเป็นหาดยาว น้ำไม่ลึกและน้ำใส่สะอาด ประชาชนและนักท่อเที่ยวต่างพาบุตรหลานมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน บ้างก็เตรียมเสื่อ เก้าอี้นั่ง แคร่ มาจับจองพื้นที่ริมหาดทราย บ้างก็นำแคร่ลงไปตั้งในน้ำ ชมวิวเอาเท้าแช่น้ำรับความสดชื่น  และความสนุกสานผ่อนคลาย

สำหรับสถานที่หาดทรายใต้สะพานมิตรภาพ ป่างิ้ว-ท่าด่าน เป็นโครงการที่ทาง นายฉลวย นามกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางิ้ว และคณะสมาชิก ร่วมกันคิด หาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของ ตำบลป่างิ้ว จนเกิดเป็นโครงการแหล่งท่องเที่ยวตำบลป่างิ้ว หาดสะพานมิตรภาพ ป่างิ้ว-ท่าด่าน ใช้บริเวณ ด้านล่างของสะพานแห่งนี้ ที่ในช่วงหน้าแล้ง จะเกิดเป็นเกาะแก่ง เป็นหาดที่มีหินแม่น้ำสามสีที่มีความสวยงามเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ

ในทุกๆปี จะมีประชาชนจำนวนมากทั้งในและนอกพื้นที่ ใช้เวลาว่างเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณนี้ จนทำให้บริเวณหาดน้ำใสด้านล่างสะพานมิตรภาพ (ป่างี้ว-ท่าด่าน) เป็นที่รู้จักของประชาชนที่อยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวโดย ชุมชน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในตำบลป่างิ้ว โดยจัดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้า มาขายอาหารของของกินของทานเล่น และยังจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องน้ำ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่จะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดทรายสะพานมิตรภาพ ป่างิ้ว-ท่าด่าน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 อีกด้วย