วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

งดจัดสงกรานต์วิเชียรบุรี แหล่งเล่นน้ำ ที่มีสนุกอันดับต้นๆ ของเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี งดการจัดกิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต์ และกิจกรรมการแสดงต่างๆ เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 5 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดย ดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ตามที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งแนวทางและมาตรการการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นั้น

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ของดการจัดกิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต์ และกิจกรรมการแสดงต่างๆ เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในภาพรวม และยังเป็นการควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของภาครัฐต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงชื่อ ดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566