วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร จำกัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ด้วยระบบการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า โดยมี ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนครสวรรค์ คณะทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไพศาลี (ศจพ.อ.ไพศาลี) ร่วมการประชุม ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ

โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ โดยทุกส่วนราชการ จะมีการลงไปในพื้นที่ชุมชน จะดำเนินการแบ่งชุดในการควบคุมกำกับดูแล ส่งเสริม เพื่อดำเนินการในอำเภอต่างๆ เพื่อหาเป้าหมายแบบพุ่งเป้า ตามเป้าหมายยุทธการ 4 ท. ประกอบด้วย 1.ทัศนคติ ประชาชนจะต้อง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ ได้รับโอกาสหรือมีทัศนคติที่ดี กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ในชุมชน 2.ทักษะ ประชาชนต้องฝึกปฏิบัติในทักษะที่มีอยู่ใช้ให้บ่อยเกิดความชำนาญและ ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 3.ทรัพยากร ประชาชนต้องมีการสร้างอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ เช่น แหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน 4. ทางออก ชุมชนต้องตัดสินใจมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เลือกอาชีพที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอาชีพให้ดีขึ้น และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้อย่างยั่งยืน

หลังจากการประชุม คณะฯลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาความยากจน มิติด้านรายได้ โดยยกศักยภาพด้านการเกษตร (มันสำปะหลัง) หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง ตำบลนาขอมอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนการดำเนินการโดยจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงติดตามการดำเนินงานของ ศจพ. ทุกระดับ

ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission