อาหาร/ท่องเที่ยว » ”เผยแผ่นดินสู่ถิ่นเวียงแก้ว” เตรียมพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ สำหรับคนเมือง

”เผยแผ่นดินสู่ถิ่นเวียงแก้ว” เตรียมพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ สำหรับคนเมือง

18 มีนาคม 2022
162   0

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ที่ สำนักงานสนาม โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาให้ข่วงหลวงเวียงแก้ว หรือ ทัณฑสถานหญิง (เดิม) ให้เป็นสวนสาธารณะ ภายใต้การออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิทยาการ ในชื่อผลงาน ”เผยแผ่นดินสู่ถิ่นเวียงแก้ว”  ซึ่งการปรับปรุงโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้วเป็นการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ทั้ง 3 หลัง ได้แก่ อนุรักษ์แนวกำแพงสมัยทัณฑสถานหญิง (บางส่วน) หอคอยมุม หลักฐานทางโบราณคดีสมัยเวียงแก้ว และการจัดทำสวนสาธารณะ โดยในส่วนของการปรับปรุงอาคารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) จะดำเนินการปรับปรุงจำนวน 3 หลัง ได้แก่ เรือนบัญชาการ  เรือนแว่นแก้ว และเรือนเพ็ญ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีพบหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยเวียงแก้ว ได้แก่ แนวกำแพงเวียงแก้ว และร่องรอยของแนวเสา ทำให้ต้องมีการปรับแบบการก่อสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับขนาดอาคารต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่  โดยจะต้องไม่มีส่วนของอาคารทับแนวกำแพงเวียงแก้ว หรือแนวกำแพงและป้อมมุมสมัยเป็นทัณฑสถาน นอกจากนี้ ยังขอให้ปรับลดพื้นบางส่วนและเพิ่มการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่