ข่าวทั่วไทย » ผู้ป่วยโควิด เสียชีวิต 3 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยยังเพิ่มสูง 686 คนต่อวัน เร่งเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ผู้ป่วยโควิด เสียชีวิต 3 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยยังเพิ่มสูง 686 คนต่อวัน เร่งเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

18 มีนาคม 2022
189   0

สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63 ราย(ลดลง) ATKเป็นบวก 623 ราย(ลดลง) พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต จำนวน 3 ราย และยอดผู้ติดเชื้อ จากการตรวจด้วย ATK มีผลเป็นบวก ยังคงสูง

สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63 ราย(ลดลง) ATKเป็นบวก 623 ราย(ลดลง) พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย  รายที่ 1 เพศชาย  อายุ 67 ปี  ม.14 ต.ป่าแมต   ประวัติยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 3  รายที่ 2  เพศหญิง อายุ 60 ปี ต.ในเวียง ประวัติยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 3  รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 87 ปี  ม.2   ต.ช่อแฮ  ประวัติยังไม่เคยได้รับวัคซีน

ยังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวใน รพ.สีแดง 3 ราย(ลดลง) สีเหลือง 32 ราย(เพิ่มขึ้น) สีเขียว 28 ราย(เพิ่มขี้น) คนที่สมัครใจรักษาตัวที่บ้านแบบผู้ป่วยนอก อ.เมืองมากสุด 189 ราย(ลดลง) รองลงมาได้แก่ อ.สูงเม่น 80 ราย(เพิ่มขึ้น) ส่วนคนที่ATKเป็นบวกกักตัวอยู่ที่้บ้าน(HI)ของ อ.สูงเม่น 578 ราย(ลดลง)ซึ่งสูงกว่าของ อ.เมืองแพร่(539ราย)

ขอเชิญประชาชนทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 3 เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ป้องกันตนเองให้ดี ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มแล้วท่านจะปลอดภัย