เศรษฐกิจ » อ่วม !! ไข่ไก่ปรับขึ้นราคา มีผลวันนี้

อ่วม !! ไข่ไก่ปรับขึ้นราคา มีผลวันนี้

17 มีนาคม 2022
141   0

อนุมัติปรับราคาขึ้น 10 สตางค์ต่อฟอง ทำให้ไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.20 บาท

กรมการค้าภายใน แจ้งถึงสมาคมผู้เลี้ยง ผู้ผลิต ผู้ค้า สหกรณ์ต่างๆ และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทั้งรายเล็กรายใหญ่ อนุมัติปรับราคาขึ้น 10 สตางค์ต่อฟอง ทำให้ไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.20 บาท  โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่ 17 มี.ค.65

ภายหลังจากที่กรมการค้าภายใน ให้ปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟองได้ ฟองละ 10 สตางค์ เป็น 3.20 บาท/ฟอง  ทางสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่  ได้ออกประกาศฉบับใหม่กำหนดราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (17 มี.ค.)