วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล LEE CLASSIC 2022 หาทุนปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พักคอย

14 มี.ค. 2022
251

อำเภอลี้ ร่วมกับ โรงพยาบาลลี้ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลฯ “LEE CLASSIC 2022  ปั่นฟินน์ – ฟินน์ ถิ่นเมืองลี้” ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลลี้หลังเก่าให้เป็น ศูนย์พักคอยผู้ป่วย Community Isolation(CI) ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น 

วันที่ 13 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 06:00 – 10:00 น. ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลฯ “LEE CLASSIC 2022  ปั่นฟินน์ – ฟินน์ ถิ่นเมืองลี้” โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  ปลัดจังหวัดลำพูน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  นายอำเภอลี้  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้จัดกิจกรรมฯ นักปั่นจักรยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ

นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  ที่มีการตรวจพบผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยผู้ป่วย ไม่เพียงพอ และไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ในส่วนของอำเภอฯ  ใด้รับผลกระทบจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสเชื้อจำนวนมากเช่นกัน ปัจจุบันโรงพยาบาล สถานพยาบาลและศูนย์พักคอยในพื้นที่อำเภอลี้ มีสถานที่รองรับผู้ปวย ประกอบด้วย โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลลี้หลังเก่า และศูนย์พักคอยวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม แต่จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงพยาบาล หรือศูนย์พักคอยไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยได้ 

ทั้งนี้ อำเภอลี้ ร่วมกับโรงพยาบาลลี้ และคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอลี้ มีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลลี้หลังเก่าให้เป็น “ศูนย์พักคอยผู้ป่วย Community Isolation(CI) ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น  แต่เนื่องจากการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  ที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อขอรับเงินบริจาคสมทบทุน โดยได้มีการทอดถวายผ้าป่าไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ยอดเงินรวมประมาณ 2 แสนกว่าบาท และในวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์พักคอยดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในนามของอำเภอลี้ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ขอกรขอบคุณทุกหน่วยงาน องค์กรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วยดังกล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ยังมีความมุ่งหวังอีกประการหนึ่งคือ เมื่อท่านกลับไปแล้ว อยากจะเชิญชวนให้กลับมาเยือนอำเภอลี้ อีกในวันข้างหน้า เรายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง..

ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันการปั่นจักรยาน เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง มีการจัดการแข่งขันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก แม้กระทั่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันปั่นจักรยานแต่ละประเภทก็ได้รับการบรรจุไว้ในการแข่งขันดังกล่าว การปั่นจักรยานสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะความอดทน ประกอบกับความแข็งแกร่งของร่างกาย  นอกจากนี้ การปั่นจักรยาน ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้เป็นกิจกรรมสันทนาการในครอบครัว เสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว จึงเหมาะสำหรับเป็นกิจกรรมผ่อนคลาย สนุกสนาน และสามารถเสริมสร้างความสมบูรณ์ แข็งแรงให้กับร่างกายได้อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่จะดูแลรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ อันเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับพื้นที่  อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีความมุ่งหวังอีกประการหนึ่งคือ เมื่อท่านกลับไปแล้ว อยากจะเชิญชวนให้กลับมาเยือนอำเภอลี้ อีกในวันข้างหน้า เรายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง..

อนึ่ง มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ประจำจุด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดกำลังอาสาฯจำนวน 30 นาย พร้อมรถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 2 คัน รถจักยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว(MOTORLANCE) จำนวน 11 คัน และ รถสนับสนุน จำนวน 2 คัน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ร่วมกับ โรงพยาบาลลี้, หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลดงดำ,  หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลวังดิน, หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และ หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission