วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

อบรมผู้ปกครองออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เตรียมพร้อมกับโลกยุคใหม่

โรงเรียนอนุบาลแพร่ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จัดอบรมออนไลน์ สำหรับผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เตรียมพร้อมกับโลกยุคใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเตรียมพร้อมกับโลกยุคใหม่” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ระดับปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์  ด้วยระบบ Google Meet เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตระหนัก ในการส่งเสริม ดูแลบุตรหลานด้านสุขภาพ การรักษาสุขภาพ การป้องกันที่ภาวะเสี่ยงต่อโรค จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก เด็กต้องมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุขนิสัยที่ดี และ การป้องกันภาวะที่เสี่ยงต่อโรคที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ควบคู่ไปกับความร่วมมือกับการศึกษาของโรงเรียน

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณาจารย์พยาบาล ด้านสาขาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ เช่น เรื่อง “รู้จักพัฒนาการการเจริญเติบโตในวัยเรียนของลูกน้อย” โดยอาจารย์สุทธิดา อ่อนละออ  เรื่อง“มาปลูกฝังโภชนาการที่ดีกับเด็กปฐมวัยกันเถอะ”อาจารย์สุภาพร วัฒนา เรื่อง “รู้เท่าทันโรคไข้หวัดและโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมป้องกัน” โดยอาจารย์ฆนรส อภิญญาลังกร  เรื่อง “แนะ..รู้..การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 สําหรับเด็กปฐมวัย” โดยอาจารย์โยษิตา จรัสรัตนไพบูลย์ ซึ่งโครงการดังกล่าว มี นางญาณิน สีตนไชย รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ น.ส.วันวิสา ม่วงทอง และคณะครูร.ร.ปฐมวัย ร.ร.อนุบาลแพร่ ร่วมกันจัดทำขึ้น

นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ กล่าวต่อไปว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู รวมถึง ผู้ดูแลเด็ก เป็นอย่างมากและได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมระบบ Google Meet และขอขอบคุณ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ และคณะอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต้นคริสต์มาส Upcycle ออกแบบ จากวัสดุเหลือใช้ สวยงามสะดุดตา
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมจัดงานมะขามหวาน ประจำปี 2566
ผนึกกำลังเข้าตรวจสอบ โฮมสเตย์ รุกป่า ลำน้ำ สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน
“รองโจ๊ก” นำทีมขยายผล ปิด 2 คดี ค้าประเวณีผ่านทวิตเตอร์ และแก๊งจีนไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง
สงขลา ระทึกเกิดเสียงตูมสนั่นทำรถไฟตกรางเสียหายหนัก