เศรษฐกิจ » ปีใหม่ปลอดภัย ฉีดวัคซีนชมวิว สาธารณสุขเขาค้อ บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวและประชาชน

ปีใหม่ปลอดภัย ฉีดวัคซีนชมวิว สาธารณสุขเขาค้อ บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวและประชาชน

31 ธันวาคม 2021
208   0

เพชรบูรณ์  อำเภอเขาค้อ ออกหน่วยให้บริการเชิงรุก แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ ตามนโยบายเปิดเมืองเพชรบูรณ์ ณ จุดชมวิวอำเภอเขาค้อ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ จุดชมวิวอำเภอเขาค้อ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ นายศุภสิทธิ์ สุขี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านเวชกรรมป้องกัน พร้อมด้วย นายมานพ เงินโฉม สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ คณะเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลเขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ รพ.สต. ในเขตอำเภอเขาค้อ และสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ออกหน่วยให้บริการเชิงรุก แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ ตามนโยบายเปิดเมืองเพชรบูรณ์ และเป้าหมาย 70% ซึ่งได้รับการสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ