เศรษฐกิจ » มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 500 ชุด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค 500 ชุด

24 ธันวาคม 2021
143   0

มุกดาหาร – มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน 500 ชุดที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 65  ที่บริเวณหอประชุมอำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  นางศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร นำโดยนางอุบล ตั้งปณิธานนท์  ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิก โดยมีนาย สมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ กำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่  ให้การต้อนรับ  โดยในครั้งได้มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน 500 ชุด

นางศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เปิดเผยว่า  เป็นตัวแทนมูลนิธิได้นำผ้าห่มกันหนาวพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค มาแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบสภาพอากาศหนาวเย็น และได้รับความร่วมมือกับมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ในการประสานหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่จะแจกให้กับประชาชน ผู้ที่ประสบภัยหนาวจริง ๆ การแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวก็จะเดินทางไปทุกจังหวัดทุกภาคเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ทำมาแล้วประมาณ 60 ปี จังหวัดมุกดาหารเป็นอีหนึ่งในพื้นที่ที่พร้อมกันกับจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งที่ผ่านมาแจกมาแล้ว 43 จังหวัด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาแล้ว 111 ปี  มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

โดยโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี ไม่ต่ำกว่า 60 ปีแล้ว โดยการนำผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกแก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นในทุกพื้นที่ ทุกภาคของประเทศ ซึ่งในปี 2564 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 27,436,500 ( ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาท )  และในโอกาสนี้ทำการแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 292,500 บาท