วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนและขุดลอกสระเก็บน้ำ

15 ธ.ค. 2021
480

.

เพชรบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนและขุดลอกสระเก็บน้ำ

.

.

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  นางรุ่งรัตนา  บุญ-หลง  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล (ก.ธ.จ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2564  โดยมี  ก.ธ.จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

.

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลภาพรวมของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงพื้นที่ในการสอดส่องตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน และโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

.

นางรุ่งรัตนา  บุญ-หลง  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า  โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว งบประมาณ 40 ล้านบาท แขวงทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเลยกำหนดสัญญาส่งมอบงานไปแล้ว และผู้รับจ้างก็ถูกดำเนินการปรับเนื่องจากส่งมอบงานไม่ทันเป็นรายวัน ทางคณะ ก.ธ.จ. ก็ได้ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด คาดว่าปลายมกราคม 2565 จะเสร็จเรียบร้อย ในส่วนของโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ในพื้นที่ตำบลสะเดาะพง งบประมาณ 460,800 บาท พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ การขุดลอกต้องให้น้ำลดลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการผันน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จประมาณปลายมกราคม 2565 เมื่อแล้วเสร็จ น้ำที่ได้จะใช้ในการเกษตรและประปามีราษฎรได้รับประโยชน์ กว่า 100 หลังคาเรือน ซึ่งทาง ก.ธ.จ. ในพื้นที่ก็จะคอยทำหน้าที่สอดส่องการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกำหนด

.

.

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด