วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ค้นหา: เราพี่น้องกัน

“เพราะเราคือพี่น้องกัน” โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับกองกำลังนเรศวร มอบถุงยังชีพให้กับมวลชนเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน

30 มิ.ย. 2022
โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับกองกำลังนเรศวร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14  และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3  จัดกิจกรรม เพราะเราคือพี่น้องกัน วันที่ 29 มิถุนายน 2565  ที่วัดท่าสายโทรเลข  หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   นายอุดม  สุขสด  ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3  ร่วมเป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการ เพราะเรา คือพี่