วันอาทิตย์, 2 เมษายน 2566

ค้นหา: เมืองสร้างสรรค์ย่านเมื

งานแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมืองสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่า Creative City พัฒนายานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองมรดกโลก

14 ส.ค. 2022
งานแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย "Creative City เมืองสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า" ภายใต้โครงการพัฒนายานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท.4 จัดงานแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโข