วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: พัฒนาจังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ ในการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

06 มิ.ย. 2022
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเพชรบูรณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ได้แก่  เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร