วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ค้นหา: พะเยา

หวยต้องมา หลังบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง สิ่งศักดิสิทธิ์ของหมู่บ้าน ก็ต้องมีขอโชคขอลาภรับสงกรานต์

12 เม.ย. 2022
ชาวบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง สิ่งศักดิสิทธิ์ของหมู่บ้าน ที่เชื่อว่า สามารถบันดาลความสำเร็จให้กับลูกหลาน ที่มาบนบานศาลกล่าวไว้ และในทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดพิธีบวงสรวงและแก้บนศาลเจ้าพ่อล้านช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลบ้านถ้ำ ที่เชื่อว่า สามารถบันดาลความสำเร็จให้กับลูกหลาน ที่มาบนบานศาลกล่าวไว้ และในทุกปี