วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ค้นหา: พระติดโควิด

งดรับกิจนิมนต์ 10 วัน หลังในวัดติดโควิด ตั้งโต๊ะที่ประตูด้านหน้าวัด รับอาหารน้ำดื่มมาถวาย แจกจ่ายพระและสามเณรที่กักตัว

18 มี.ค. 2022
พบผู้ป่วยรายใหม่ใกล้หลักพัน ติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่พระภิกษุสามเณรวัดแห่งหนึ่ง ต้องปิดวัดห้ามเข้าออกรับกิจนิมนต์ชั่วคราว ต้องกักตัวในวัดทันทีหลังตรวจพบสามเณรกลุ่มเสี่ยง วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ บริเวณวัดนาก่วมใต้ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประตูวัดทั้ง 2 ด้านปิดตายทันที ห้ามเข้าออกวัดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 14-21 มีนาคม 2565 หลังจากที่ มีการตรวจพบสามเณรของวัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้