วันอาทิตย์, 2 เมษายน 2566

ค้นหา: ป้องกันไฟป่า

กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

27 มี.ค. 2022
กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ แม้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันโดยรวมจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จุดความร้อนสะสมลดลง ยังไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่รุนแรง  ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญธรรม เลิศสุขีเก