วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: ปุ๋ยราคาแพง

พิษสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ปุ๋ยปรับราคาทะลุกระสอบละ 1,450 บาท ส่งผลกระทบ ยอดขายลดลงกว่า 70 %

20 มี.ค. 2022
พิษสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ผู้ค้าปรับราคาปุ๋ย ทะลุกระสอบละ 1,450 บาท ทำให้เกษตรกรซื้อน้อยลงเพราะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ร้านขายปุ๋ยยอดขายลดลงกว่า 70% หลังจากผู้ประกอบการค้าปุ๋ยหลายรายต้องแบกรับต้นทุนราคาปุ๋ยที่ขาดทุนมานานหลายเดือน จนบางรายต้องยกเลิกการนำเข้า ทำให้ปุ๋ยในประเทศเกิดการขาดตลาด เนื่องจากสภาวะวิกฤตของโควิด-19 และสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้ประเทศไทยซึ่งนำเข้าปุ