วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น

กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเกียรติบัตร “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น” จาก อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

07 เม.ย. 2022
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นำกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 3 คนรับเกียรติบัตร   “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น” จาก อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพิ