วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เปิดบ้านวิชาการสู่อาชีพในฝัน “Open House” ครั้งที่ 11

เพชรบูรณ์ – วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ “Open House” ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ “Open House” ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสิริพล วรรณแต่ง ปลัดอาวุโสอำเภอบึงสามพันเป็นประธานลั่นฆ้อง เปิดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงบนเวที และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการอาชีพ ดนตรี หรือความเป็นผู้นำ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการจัดโครงการในครั้งนี้

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ชนะเลิศ เข้าไปแข่งขันในระดับภาค, การนำเสนอผลงานวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์

สำหรับไฮไลต์ที่เรียกเสียงจากผู้ชมได้มากที่สุด คือกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล ที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้นำมาประยุกต์เป็นชุดอย่างสวยงาม และเพื่อเป็นการมุ่งหวังกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ให้สำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนึ้ยังมีสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับ ปวช.ที่น่าสนใจ คือเครื่องอัดภาชนะใบตอง เริ่มจากตัดใบตองให้ได้ขนาด 20×20 ซม. นำแป้งมันมาผสมกับน้ำเปล่า มาทาใบตองที่เตรียมไว้ จากนั้นนำใบตองมาประกบกัน แล้ววางที่ขึ้นรูปภาชนะ แล้วรอ ประมาณ 2-3 นาที ก็จะได้ภาชนะหรือถ้วยใบตอง มาใส่อาหาร เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ และเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 643 total views,  2 views today