ข่าวเพชรบูรณ์ » รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดศูนย์วัฒนธรรมหล่มเก่าประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดศูนย์วัฒนธรรมหล่มเก่าประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบาง

20 ธันวาคม 2019
269   0

หล่มเก่า – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดศูนย์วัฒนธรรมหล่มเก่าประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบาง

วันนี้ (20 ธ.ค. 62) ที่ศูนย์วัฒนธรรมหล่มเก่าประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบาง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมหล่มเก่า ประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบาง โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ นางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอหล่มเก่า ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด

นางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า กล่าวว่า วัฒนธรรมล้านช้างหลวงพระบางเป็นวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์สูง มีความละเอียดอ่อน งดงาม และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดินแดนที่เป็นพื้นที่ของวัฒนธรรมล้านช้างหลวงพระบางมีอาณาเขตติดต่อกับ แขวงไชยบุรี และเข้ามาในประเทศไทย ที่ท่าลี่ ด่านซ้าย นาแห้ว นครไทย บ้านโคก ท่าปลา และที่เข้ามาลึกที่สุดในเขต แดนประเทศไทยก็ คือที่ อำเภอหล่มเก่า หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเปรียบเสมือนที่แห่งนี้เป็นประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบาง ซึ่งผู้คนยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา อาหาร วิถีชีวิต ศิลปกรรม ศาสนาสถานไว้ได้ โดยศูนย์วัฒนธรรมเก่า ประตูสู่ดินแดนวัฒนธรรมล้านช้างหลวงพระบางแห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหล่มเก่า และวัฒนธรรมล้านช้างหลวงพระบาง และยังเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในดินแดนวัฒนธรรมล้านช้างหลวงพระบางทั้งประเทศไทย และฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งยังเป็น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอหล่มเก่า ซึ่งเป็นศูนย์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 4 มรดกโลก ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย

นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า กล่าวต่อว่า หล่มเก่า ประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบาง คือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะเป็นการเปิดประตูการท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง และสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถมาช่วยเติมเต็มการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีอยู่อย่างโดดเด่น อันจะนำมาซึ่งรายได้แก่คน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมหล่มเก่าประตูสู่ดินแดนล้านช้างหลวงพระบาง จากกลุ่มยุทธศาสตร์ ภาค จำนวน 29 ล้านเศษ

 462 total views,  2 views today